2D/3D-mapping

2D/3D-Mapping

De drone vliegt volgens een vooraf gedefinieerde route en neemt overlappende foto's van het op te meten gebied. Zo worden er data gegenereerd voor orthofoto's,3D modellen en puntenwolken in hoge resolutie met grote nauwkeurigheid. Zandbergen,stortplaatsen,steengroeves,mijnbouw,landbouw,... worden precies opgemeten en in kaart gebracht. Handige toepassingen zijn volumeberekeningen,plannen van projecten zoals wegenwerken en rioleringswerken en vele andere functies. Als we orthofoto's van verschillende tijdstippen vergelijken kan de progressie van een project in beeld gebracht worden.

Volumeberekening


Bij een volumeberekening meten we een huidige stock op of berekenen we het grondverzet bij (geplande) werken. Opmeten van stock kan gaan om hoeveelheid zand, asfalt, puin enz.

Orthofoto


Een gedetailleerd en meetbaar zicht op je project én de omgeving.
Met een orthofoto geniet je van een precies 3D-luchtbeeld met alle geometrische details.